Akademia Klubu HDK STRAŻAK 2016
2016-12-06 14:52:50

W dniu 3.12.2016r. w stuletniej strażnicy OSP Błonie odbyła się coroczna Akademia Klubu HDK Strażak z Błonia w ramach obchodów Dni Krwiodawstwa PCK.

Członkowie i sympatycy Klubu w bieżącym roku oddali ponad 1200 litrów krwi pełnej, zorganizowali akcję Dar Serca w czerwcu na terenach przed Starostwem powiatowym uzyskując 152 litry krwi dla warszawskich szpitali przed okresem wakacyjnym.

W spotkaniu uczestniczyli:

Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Marek JASIŃSKI
Prezes Zarządu MOO PCK profesor Jerzy KOTOWICZ
Z-ca Komendanta Mazowieckiego PSP st. brygadier Mirosław JASZTAL
v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Andrzej WASILEWSKI
v-ce starosta powiatu warszawskiego-zachodniego Paweł BIAŁECKI
Komendanta Powiatowy PSP st. brygadier Zbigniew RAFALSKI
Burmistrz Błonia Zenon Reszka
oraz wielu innych przedstawicieli zaprzyjaźnionych klubów HDK, jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych, samorządowców, liczna grupa krwiodawców i ich rodzin.

W trakcie uroczystości wręczono:

5 Odznak "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
8 Odznak Honorowych PCK II i IV stopnia
2 Kryształowe Serca
6 odznak ZHDK II i III stopnia
1 odznakę Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka
2 Medale „Serce Górnika” przyznane prze Zarząd Klubu HDK i dyrektora Kopalni Rudna

Poza tym ze względu na charakter Klubu i jego działalność w ramach ZOSP i współpracę z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami wręczono odznaczenia korporacyjne oraz odznaczenia przyznane przez prezydia tych organizacji Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza srebrne i brązowe medale Za zasługi dla pożarnictwa ( po 5 ), Medal im. dr Jordana raz Odznaki Przyjaciel Dziecka -przyznane przez Zarząd Wojewódzki TPD. Odznaki Honorowe św. Floriana Mazovia I i II klasy przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia św. Florian Mazovia.

Prezes Klubu Piotr Jakub Pniewski poinformował, że za swoją działalność Klub w najbliższym czasie zostanie uhonorowany medalem Pro Patria przyznanym przez Prezesa Urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych.

Następnie po krótkiej modlitwie pod przewodnictwem Kapelana Strażaków powiatu warszawskiego –zachodniego i Kapelana Klubu ks. prałata Tadeusza Jaworskiego wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne.

Opracował Piotr J. Pniewski

Zdjęcia z uroczystości znajdą Państwo na naszym profilu fb https://www.facebook.com/khdkStrazak/