Kontakt

KLUB
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI - PCK „STRAŻAK”

przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZOSP R.P. w Błoniu

Adres: 05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4, skr. pocztowa nr 3
telefon i fax: 22 725-33-40, kom. 602-495-567
email: wlodzimierz.zabka@poczta.onet.pl

KRS: 0000114673 REGON: 015180826 NIP: 118-16-83-893

PATRONAT-Prezydium ZW ZOSP R.P. woj. mazowieckiego
Uchwała nr 59/02 z dnia 25.09.2002 r.

Konto bankowe: PKO BP 74 1020 1055 0000 9802 0147 7686