Skład Personalny
Zarząd klubu:

dr Piotr Jakub Pniewski - prezes
Włodzimierz Żabka - v-ce prezes (prezes Honorowy)
Grzegorz Awsiukiewicz - skarbnik
Alicja Cecerska – Żabka - sekretarz
Katarzyna Łoń - gospodarz
Joanna Lisowska - przewodniczący ds. filii, kronikarz, II gospodarz
Jacek Bąk - przewodniczący filii klubu przy OSP Ursus
Jacek Gromek - przewodniczący filii klubu przy OSP Falenty
Ks. Prałat Tadeusz Jaworski - kapelan klubu


Komisja rewizyjna:

Maria Nita- przewodniczący
Kazimierz Grzejszczak - sekretarz
Andrzej Nowakowski - członek